1 Day Excelman

รายละเอียด

● คอร์สออนไลน์ เรียนที่ไหน เวลาไหนก็ได้
● เนื้อหาทั้งหมด 4 บท
● จำนวน 65 วิดีโอ
● ระยะเวลาทั้งหมด 230 นาที

คอร์ส 1 Day Excelman

เก่ง Excel แบบรวบรัดฉบับคนทำงาน จบงานไวภายใน 5 วิ คำนวณและวิเคราะห์ผลได้ในพริบตาเผยทุกเทคนิคตั้งแต่เบสิคถึงแอดวานซ์ ...
● ทำงานได้เร็วขึ้น มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม ใช้ Excel คล่องข้อมูลมากแค่ไหนก็จัดการได้แบบเอาอยู่
● ผูกสูตรได้ ใช้ฟังก์ชั่นเป็นคำนวณ ผูกสูตร ด้วยทริคเด็ด ให้คุณทำงานเสร็จก่อนเวลา
● นำเสนอผลสรุปงานได้ชัดเจนใช้ฟังก์ชั่นเพื่อสรุปข้อมูลได้เห็นภาพ นำไปวิเคราะห์ได้แม่นยำ
● ย่นเวลาทำงานให้ไว ด้วย Pivot Tableสร้างรายงานได้แบบอัตโนมัติต่อยอดสร้าง Chart และ Dashboard ได้ทันทีนยำ
● ใช้ Macro จัดการงานซ้ำๆ ได้ไม่เปลืองแรงเรียนรู้พื้นฐาน Coding คลิกเดียวก็ทำให้งานเสร็จได้แบบอัตโนมัติ
● อัพสกิล อัพเลเวล อัพเงินเดือนเพิ่มศักยภาพการทำงานไปอีกขั้น เตรียมพร้อมเลื่อนขั้น ขึ้นเงินเดือน

ทดลองเรียนฟรี

2.1 การปรับแต่ง Excel Footer เพื่อดูข้อมูลทางสถิติ
2.2 การเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วบน WorkSheet ด้วย CTRL Shortcuts
2.3 การเรียกใช้งานเครื่องมือบน Ribbon Tools อย่างรวดเร็วด้วย ALT Key
2.4 การใช้งาน Go To Special Options
2.5 การลบ Blank Rows อย่างรวดเร็ว
2.6 การสร้าง Drop-Down เมนู ด้วย Data Validation
2.7 การสร้างรูปแบบข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วย Autofill & Flash Fill
2.8 การปรับแต่ง Excel Ribbon ส่วนตัวไว้ใช้งาน
2.9 การแยกข้อความอย่างรวดเร็วด้วย Split Text to Columns
2.10 การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง Workbooks ด้วย Synchronous Scrolling
2.11 การตรวจสอบค่าที่ไม่ซ้ำอย่างรวดเร็วด้วย Advanced Filter
2.12 การเขียนสูตรให้ง่ายและข้อมูลอัพเดตอัตโนมัติด้วย Named Range & Table
2.13 การตั้งค่าเพื่อป้องกันข้อมูลใน Workbooks
2.14 การจัดเรียงข้อมูลแบบหลายชั้น Multi-Level Sorting
2.15 การกรองข้อมูลขั้นสูงด้วยการระบุเงื่อนไข Advanced Filter Criteria Range
2.16 การ Copy ข้อมูลอย่างรวดเร็ว
2.17 การค้นหา Blank Cells & Error อย่างรวดเร็ว
2.18 การสลับข้อมูลจากแนวตั้งเป็นแนวนอนอย่างรวดเร็ว
2.19 การหาข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันด้วย Remove Duplicates
2.20 ลด Human Error ด้วย Drop Down List
2.21 การตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันด้วย Conditional Formatting
2.22 การค้นหาข้อมูลแบบ Advance Select
3.1 การจัดการ Excel Format อย่างรวดเร็วด้วย Shortcuts
3.2 การจัดตำแหน่ง Objects บน Excel Grid
3.3 การซ่อน Excel Workbook Elements
3.4 การคัดลอก Formats และ Styles อย่างรวดเร็วด้วย Format Painter
3.5 การจัดการ Color และ Border
3.6 การจัดการมุมมองด้วย Freeze Panes
3.7 การจัดคำด้วย Center Across Selection
3.8 การทำ Invisible Format
3.9 การจัดการรุปแบบข้อมูลรูปแบบรหัสไปรษณีย์และเบอร์โทรศัพท์
3.10 การจัดกลุ่ม Columns และ Rows
3.11 การจัดการ Format เมื่อ Excel Errors ด้วย IFERROR
3.12 การ Convert Text เป็น Dates ด้วย DATEVALUE
3.13 การสร้าง Dynamic Formats ด้วย Formulas & Conditional Formatting
3.14 การจัดการ Number Formats ขั้นสูง
3.15 การรวมข้อความด้วย Fill Justify
3.16 หาข้อมูลประเทศ & สร้าง Map ง่ายๆด้วย Geography Data Type
3.17 การกำหนดค่าการพิมพ์ ทำซ้ำหัวตาราง & กำหนดให้ในหน้าแสดงครบทุก Column
4.1 การ Calculation แบบ Manual และAutomatic
4.2 การขึ้นบรรทัดใหม่ (Add Line Break) เมื่อต้องเขียนสูตรยาวๆ
4.3 เปลี่ยนหน่วยในการตรวจวัดง่ายๆ ด้วยฟังก์ชั่น CONVERT
4.4 สร้าง Real-Time Tools ด้วยฟังก์ชั่น TODAY & NOW
4.5 ค้นหาและ Fix Errors ด้วย Formula Auditing Tools
4.6 สร้างรายงานสไตล์ PivotTable ได้ง่ายๆด้วย COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS
4.7 วิธีการนับจำนวนคำด้วยฟังก์ชั่น LEN & SUBSTITUTE &TRIM
4.8 การสร้าง Drop-Down เมนุ เลือกหัวข้อไหนแสดงผลแยกตามหัวข้อนั้น ด้วยฟังก์ชั่น INDIRECT
4.9 Link Sheet อย่างไรให้ Dynamic
4.10 ค้นหาค่าจากช่วงของข้อมูลอย่างรวดเร็ว ด้วยฟังก์ชั่น VLOOKUP Approximate Match
4.11 สุ่มข้อมุลอย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชั่น OFFSET & RANDBETWEEN
4.12 ค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบ Dynamic ด้วยฟังก์ชั่น INDEX & MATCH
4.13 ค้นหาจำนวนข้อมูลที่ซ้ำกันอย่างรวดเร็วจากข้อมูล 2 แหล่ง
4.14 นับจำนวนข้อมูลที่ซ้ำกันอย่างรวดเร็วด้วย SUMPRODUCT
4.15 การตัดคำที่มีความยาวไม่เท่ากันด้วย SEARCH & LEFT & MID & RIGHT
4.16 การ Random วันที่ ด้วย DATE & RANDBETWEEN
4.17 การ Random ข้อมูลจากตัวเลือกที่เรากำหนด ด้วย CHOOSE & RANDBETWEEN
4.18 การกรอง คัดแยกข้อมูลง่ายๆ ด้วยฟังก์ชั่น Filter
4.19 หลากหลายวิธีง่ายๆใน การเชื่อมข้อความด้วย “&” , CONCATENATE, TEXTJOIN
4.20 การแก้ไขปัญหาในการทำรายงาน เมื่อใช้ VLOOKUP แล้วเจอ Error
4.21 ลดเวลาการทำงานด้วยฟังก์ชั่นเงื่อนไข IF, IF-IF, IF-AND, IF-OR
4.22 ลดเวลาการทำงานด้วยฟังก์ชั่นหาผลรวม SUM , SUMIF, SUMIFS
4.23 ลดเวลาการทำงานด้วยฟังก์ชั่นสถิติ COUNT, COUNTIF, COUNTIFS
4.24 ลดเวลาการทำงานด้วยฟังก์ชั่นสถิติ AVERAGE , AVERAGEIF, AVERAGEIFS

ผู้สอน

ศรัทธา สุวรรณชาตรี

● ปริญญาโท สาขา MIT มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
● ปี 2544–ปัจจุบัน บริหารและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ ERP ของโรงงานอุตสาหกรรม Frozen Food มามากกว่า 20 ปี
● วิทยากร, Inhouse-Training Data Visualization, Advance Excel, PowerPoint Design ให้กับหน่วยงาน, ผู้ประกอบการ
● หลักสูตร eDIT รุ่นที่ 1 : Executive Program in Digitalization Industryof Thailand , ICTI สภาอุตสาหกรรม
● หลักสูตร Smart Factory Big Data Analytics
● หลักสูตร System Integration
● หลักสูตร Data Storytelling with Tablea

ติดต่อเรา

Course Content

Chapter 2 : Excel Super Tips เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ (Productivity)
1 of 4
error: เนื้อหาได้รับการป้องกัน !!