Excelman Bundle Courses

สถานะปัจจุบัน
ยังไม่ได้สมัครเรียน
ราคา
฿3499
เรื่มต้นเรียน

รายละเอียด

● คอร์สออนไลน์ เรียนที่ไหน เวลาไหนก็ได้
● เนื้อหาทั้งหมด 8 บท
● จำนวน 131 วิดีโอ
● ระยะเวลาทั้งหมด 587 นาที

ExcelMan Bundle ซื้อรวมคุ้มกว่า!

จากราคา 3,800.- เหลือ 3499.-

คอร์ส Excelman Bundle

รวบรวมองค์ความรู้การใช้งาน Excel ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับยากแบบครบถ้วนทุกอย่างมาไว้ในคอร์สนี้หมดแล้ว ... สามารถสอนคุณตั้งแต่ใช้งาน Excel ไม่เป็น จนถึงขั้นสามารถรวบรวมข้อมูลแบบเป็นระบบ วิเคราะห์ผล และทำสรุปออกมาอย่างเป็นระบบได้ในเวลาอันรวดเร็ว
สามารถสอนคุณตั้งแต่ใช้งาน Excel ไม่เป็น จนถึงขั้นสามารถรวบรวมข้อมูลแบบเป็นระบบ วิเคราะห์ผล และทำสรุปออกมาอย่างเป็นระบบได้ในเวลาอันรวดเร็ว!

ประกอบไปด้วย

● สอนให้คุณใช้งาน Excel เบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เช่น การปรับแต่งเพื่อดูข้อมูลทางสถิติ, การสร้างรูปแบบข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วย Autofill & Flash Fill, การเขียนสูตรให้ง่ายและข้อมูลอัพเดตอัตโนมัติเป็นต้น

● สอนให้คุณจัดการ Format ของ Excel ให้คล่องขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและควาเมป็นระเบียบเรียบร้อยของ Data ต่างๆที่เราจัดการใส่ลงไป

● สอนการใช้งาน Formula & Function ต่างๆบน Excel เช่นการใช้งานสูตรต่างๆ ที่คุณจำเป็นต้องใช้เป็นประจำ หรือฟังชั่นที่ทำให้คุณใช้งาน Excel ในการเก็บ Data ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

● สอนการสรุปผล Data ของคุณออกมาเป็น Chart & Visualization เช่น สร้าง Excel Heat Maps ด้วย Color Scales, การกำหนด Chart Data Source ให้ Dynamic, การสร้างแผนภูมิแบบ Pictogram

● สอนการใช้ PivotTable เครื่องมือสุดทรงพลังของ Excel ที่จะช่วยให้คุณสามารถ รวบรวมข้อทูลจะนวนมหาศาลแล้วเอามาสรุปผลออกมาเป็น Chart ตาราง หรือกราฟ ได้ในเวลาไม่ถึง 1 นาที

● สอนการใช้งาน Excel Macro ที่จะทำให้คุณลดระยะเวลาในการทำงานซ้ำๆลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้นกว่าเดิม

ทดลองเรียนฟรี

คอร์ส 1 Day Excelman

2.1 การปรับแต่ง Excel Footer เพื่อดูข้อมูลทางสถิติ
2.2 การเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วบน WorkSheet ด้วย CTRL Shortcuts
2.3 การเรียกใช้งานเครื่องมือบน Ribbon Tools อย่างรวดเร็วด้วย ALT Key
2.4 การใช้งาน Go To Special Options
2.5 การลบ Blank Rows อย่างรวดเร็ว
2.6 การสร้าง Drop-Down เมนู ด้วย Data Validation
2.7 การสร้างรูปแบบข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วย Autofill & Flash Fill
2.8 การปรับแต่ง Excel Ribbon ส่วนตัวไว้ใช้งาน
2.9 การแยกข้อความอย่างรวดเร็วด้วย Split Text to Columns
2.10 การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง Workbooks ด้วย Synchronous Scrolling
2.11 การตรวจสอบค่าที่ไม่ซ้ำอย่างรวดเร็วด้วย Advanced Filter
2.12 การเขียนสูตรให้ง่ายและข้อมูลอัพเดตอัตโนมัติด้วย Named Range & Table
2.13 การตั้งค่าเพื่อป้องกันข้อมูลใน Workbooks
2.14 การจัดเรียงข้อมูลแบบหลายชั้น Multi-Level Sorting
2.15 การกรองข้อมูลขั้นสูงด้วยการระบุเงื่อนไข Advanced Filter Criteria Range
2.16 การ Copy ข้อมูลอย่างรวดเร็ว
2.17 การค้นหา Blank Cells & Error อย่างรวดเร็ว
2.18 การสลับข้อมูลจากแนวตั้งเป็นแนวนอนอย่างรวดเร็ว
2.19 การหาข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันด้วย Remove Duplicates
2.20 ลด Human Error ด้วย Drop Down List
2.21 การตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันด้วย Conditional Formatting
2.22 การค้นหาข้อมูลแบบ Advance Select
3.1 การจัดการ Excel Format อย่างรวดเร็วด้วย Shortcuts
3.2 การจัดตำแหน่ง Objects บน Excel Grid
3.3 การซ่อน Excel Workbook Elements
3.4 การคัดลอก Formats และ Styles อย่างรวดเร็วด้วย Format Painter
3.5 การจัดการ Color และ Border
3.6 การจัดการมุมมองด้วย Freeze Panes
3.7 การจัดคำด้วย Center Across Selection
3.8 การทำ Invisible Format
3.9 การจัดการรุปแบบข้อมูลรูปแบบรหัสไปรษณีย์และเบอร์โทรศัพท์
3.10 การจัดกลุ่ม Columns และ Rows
3.11 การจัดการ Format เมื่อ Excel Errors ด้วย IFERROR
3.12 การ Convert Text เป็น Dates ด้วย DATEVALUE
3.13 การสร้าง Dynamic Formats ด้วย Formulas & Conditional Formatting
3.14 การจัดการ Number Formats ขั้นสูง
3.15 การรวมข้อความด้วย Fill Justify
3.16 หาข้อมูลประเทศ & สร้าง Map ง่ายๆด้วย Geography Data Type
3.17 การกำหนดค่าการพิมพ์ ทำซ้ำหัวตาราง & กำหนดให้ในหน้าแสดงครบทุก Column
4.1 การ Calculation แบบ Manual และAutomatic
4.2 การขึ้นบรรทัดใหม่ (Add Line Break) เมื่อต้องเขียนสูตรยาวๆ
4.3 เปลี่ยนหน่วยในการตรวจวัดง่ายๆ ด้วยฟังก์ชั่น CONVERT
4.4 สร้าง Real-Time Tools ด้วยฟังก์ชั่น TODAY & NOW
4.5 ค้นหาและ Fix Errors ด้วย Formula Auditing Tools
4.6 สร้างรายงานสไตล์ PivotTable ได้ง่ายๆด้วย COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS
4.7 วิธีการนับจำนวนคำด้วยฟังก์ชั่น LEN & SUBSTITUTE &TRIM
4.8 การสร้าง Drop-Down เมนุ เลือกหัวข้อไหนแสดงผลแยกตามหัวข้อนั้น ด้วยฟังก์ชั่น INDIRECT
4.9 Link Sheet อย่างไรให้ Dynamic
4.10 ค้นหาค่าจากช่วงของข้อมูลอย่างรวดเร็ว ด้วยฟังก์ชั่น VLOOKUP Approximate Match
4.11 สุ่มข้อมุลอย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชั่น OFFSET & RANDBETWEEN
4.12 ค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบ Dynamic ด้วยฟังก์ชั่น INDEX & MATCH
4.13 ค้นหาจำนวนข้อมูลที่ซ้ำกันอย่างรวดเร็วจากข้อมูล 2 แหล่ง
4.14 นับจำนวนข้อมูลที่ซ้ำกันอย่างรวดเร็วด้วย SUMPRODUCT
4.15 การตัดคำที่มีความยาวไม่เท่ากันด้วย SEARCH & LEFT & MID & RIGHT
4.16 การ Random วันที่ ด้วย DATE & RANDBETWEEN
4.17 การ Random ข้อมูลจากตัวเลือกที่เรากำหนด ด้วย CHOOSE & RANDBETWEEN
4.18 การกรอง คัดแยกข้อมูลง่ายๆ ด้วยฟังก์ชั่น Filter
4.19 หลากหลายวิธีง่ายๆใน การเชื่อมข้อความด้วย “&” , CONCATENATE, TEXTJOIN
4.20 การแก้ไขปัญหาในการทำรายงาน เมื่อใช้ VLOOKUP แล้วเจอ Error
4.21 ลดเวลาการทำงานด้วยฟังก์ชั่นเงื่อนไข IF, IF-IF, IF-AND, IF-OR
4.22 ลดเวลาการทำงานด้วยฟังก์ชั่นหาผลรวม SUM , SUMIF, SUMIFS
4.23 ลดเวลาการทำงานด้วยฟังก์ชั่นสถิติ COUNT, COUNTIF, COUNTIFS
4.24 ลดเวลาการทำงานด้วยฟังก์ชั่นสถิติ AVERAGE , AVERAGEIF, AVERAGEIFS

คอร์ส Excelman Business​

5.1 วิธีการตรึงตำแหน่งและขนาดของ Chart ไม่ให้ใครมาขยับ
5.2 วิธีการที่จะไม่ให้คนอื่นเห็นข้อมุลที่ใช้ทำ Chart
5.3 การสร้างแผนที่ Filled Maps เพื่อเป็น Visualization (Excel 2016+ or Office 365)
5.4 ปรับแต่ง Charts อย่างไรให้สื่อความหมาย
5.5 เพิ่ม Sparklines เพื่ออธิบายข้อมุลได้ชัดขึ้น
5.6 สร้าง Chart สไตล์ของเราเองด้วย Chart Templates
5.7 สร้าง Excel Heat Maps ด้วย Color Scales
5.8 วิเคราะห์การกระจายของข้อมูลด้วย Histograms Chart
5.9 การสร้าง Gauge Charts เพื่อเป็น Visual Control ข้อมูล
5.10 การสร้างไฮไลท์ Time Periods ด้วย Combo Charts
5.11 การกำหนด Chart Data Source ให้ Dynamic
5.12 การใช้ Form Controls เพื่อสร้าง Interactive Chart
5.13 การสลับค่าแกน X จากมากไปน้อย จากน้อยไปมาก
5.14 การสร้างแผนภูมิแบบ Pictogram
5.15 การตกแต่ง Chart ด้วย Smoothed Line และ Display Unit
6.1 การใช้งาน Pivot Table Field List
6.2 การใช้งาน Autofit Column Width
6.3 แสดง Pivot Table ใน Outline และ Tabular Layouts
6.4 การนับจำนวน ความถี่ อย่างรวดเร็วด้วย Pivots Tables
6.5 การจัดกลุ่มวันที่ อย่างรวดเร็วด้วย Pivot Tables
6.6 การ Filters ข้อมูลหลายเงื่อนไขใน Pivot Table
6.7 การจัดกลุ่มและแบ่งช่วงของข้อมูล ได้ง่ายๆ ด้วย Pivot Tables
6.8 การคำนวณค่าทางสถิติ อย่างง่ายดาย ด้วย Value Calculations
6.9 การจัดการ Errors และ Empty Items
6.10 Visual Filter ข้อมูลอย่างเหนือชั้นด้วย Slicers และTimelines
6.11 การสร้าง Visual ข้อมูลขั้นสูงด้วย Conditional Formatting
6.12 เมื่อเผลอลบ Pivot Table Source Data เราจะกู้คืนอย่างไร
6.13 การปรับแต่ง Sort Lists ไว้ใช้งานเอง
6.14 การจัดการ Solve Order และ List Formula Reports
6.15 การแยกข้อมูลออกเป็น Sheet ตามกลุ่มทีสนใจ อย่างรวดเร็ว
6.16 สร้างรายงานสรุปอย่างรวดเร็วด้วย Recommended Pivot Table
7.1 รู้จักกับ Excel Quick Analysis Tools
7.2 การหาผลลัพท์ว่าเป็นเท่าไร เมื่อสมมุติสถานการณ์ว่ามีปัจจัยนำเข้าเปลี่ยนไป ด้วย Scenario Manager
7.3 การหาปัจจัยนำเข้าเป็นเท่าไร จากการระบุผลลัพท์ที่ต้องการ ด้วย Goal Seek
7.4 การ Forecasts เบื้องต้นด้วย Excel
7.5 การหาผลลัพท์แบบอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขที่เรากำหนดด้วย Data Tables
7.6 การเชื่อมต่อและดัดแปลงข้อมูล (Transform Data) อย่างง่ายดายด้วย Power Query
7.7 การสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relational Data Models) เพื่อใช้ทำ Pivot Tables Report
7.8 การใช้งาน Solver
7.9 แนะนำเครื่องมือ Excel Analysis ToolPak

คอร์ส Excelman Auto

8.1 แนะนำ Macro และ VBN
8.2 การเตรียมMS-Excelก่อนเริ่มใช้งานMacro
8.3 ขั้นตอนการ Record Marco
8.4 บันทึกMacro การใช้งานคำสั่งFilter
8.5 บันทึกMacro การใช้งานคำสั่งSubtota
8.6 บันทึกMarco การใข้งานคำสั่งFormat Cells
8.7 บันทึกMarco การใช้งานคำสั่งConditional Formatting
8.8 บันทึกMacro การใข้งานคำสั่งChack Error จากสูตร
8.9 บันทึกMacro การใข้งานคำสั่ง Text Format
8.10 บันทึกMarco การใข้งานคำสั่งVlookup
8.11 แนะนำก่อนเรียน การบันทึกMacroและแก้ไข Macro
8.12 บันทึกMacroเพื่อกรอกข้อมูลแบบไม่จำตำแหน่ง Absolute
8.13 บันทึกMacro เพื่อกรอกข้อมูลแบบไม่จำตำแหน่งเดิมRelative
8.14 บันทึกMacroการcopy&Paste แบบจำตำแหน่งAbsolute
8.15 บันทึกmacroการcopy&Paste แบบไม่จำตำแหน่งเดิมrelative
8.16 บันทึกmacroการคำนวณด้วยสูตรและเพิ่มข้อมูลColomnด้านขวา
8.17 บันทึกmacroการคำนวณด้วยสูตรและเพิ่มข้อมูลColomnด้านซ้าย
8.18 บันทึกmacroการคำนวณด้วยสูตรและเพิ่มข้อมูลRowด้านล่าง
8.19 บันทึกmacroการคำนวณด้วยสูตรและเพิ่มข้อมูลRowด้านบน
8.20 บันทึกMacro การทำงานจากไฟล์อื่นด้วยVLOOKUP
8.21 บันทึกMacroการสร้างDinamic Chart
8.22 บันทึกMacroการเรียกSortting ข้อมูล
8.23การบันทึกMacroงานที่มีหลายขั้นตอน-บันทึกMacroย่อย 1
8.24 การบันทึกMacroงานที่มีหลายขั้นตอน-บันทึกMacroย่อย 2
8.25 การบันทึกMacroงานที่มีหลายขั้นตอน-บันทึกMacroย่อย 3
8.26 การรวมMacro – วิธีการรวมMacro ย่อยทั้ง3 เข้าด้วยกัน

ผู้สอน

ศรัทธา สุวรรณชาตรี

● ปริญญาโท สาขา MIT มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
● ปี 2544–ปัจจุบัน บริหารและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ ERP ของโรงงานอุตสาหกรรม Frozen Food มามากกว่า 20 ปี
● วิทยากร, Inhouse-Training Data Visualization, Advance Excel, PowerPoint Design ให้กับหน่วยงาน, ผู้ประกอบการ
● หลักสูตร eDIT รุ่นที่ 1 : Executive Program in Digitalization Industryof Thailand , ICTI สภาอุตสาหกรรม
● หลักสูตร Smart Factory Big Data Analytics
● หลักสูตร System Integration
● หลักสูตร Data Storytelling with Tablea

ติดต่อเรา

error: เนื้อหาได้รับการป้องกัน !!