Excelman Business

สถานะปัจจุบัน
ยังไม่ได้สมัครเรียน
ราคา
฿2499
เรื่มต้นเรียน

รายละเอียด

● คอร์สออนไลน์ เรียนที่ไหน เวลาไหนก็ได้
● เนื้อหาทั้งหมด 3 บท
● จำนวน 40 วิดีโอ
● ระยะเวลาทั้งหมด 207 นาที

คอร์ส Excelman Business

บทเรียนนี้จะเป็นการสอนการทำงาน Excel ขั้นสูง สำหรับการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ คัดแยก และแสดงผลของข้อมูล ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถทำงานผ่าน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือ ความรวดเร็วในการทำงานที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแบบเท่าตัว ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 บท คือ ...

1. การสร้าง Chart & Visualization
ทำงานได้เร็วขึ้น มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม ใช้ Excel คล่องข้อมูลมากแค่ไหนก็จัดการได้แบบเอาอยู่ บทเรียนนี้จะสอนวิธีการสร้าง Chart เพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ และเทคนิคการสร้างต่างๆ เช่น การไม่ให้คนอื่นข้อมูลที่ใช้ทำ Chart, วิเคราะห์การกระขายของข้อมูลด้วย Histograms Chart,การสร้าง Gauge Charts เพื่อเป็ร Visual Control ข้อมูล และบทเรียนเจาะลึกอื่นๆเกี่ยวกับการสร้าง Charts และแสดงผลอีกมากมาย

2. การใช้งาน PivotTable
บทเรียนนี้จะสอนการใช้งาน PivotTable โดยสอนตั้งแต่ การเริ่มต้นใช้งาน Pivot Table Field List , การแสดง Pivot Table ใน Outline และ Tabulat Layouts, การนับจำนวนความถี่อย่างรวดเร็ว หรือแม้แต่ การ Visual Filter ข้อมูลอย่างเหนือชั้นด้วย Slicers และ Timeline นอกจากนี้ยังมีบทเรียนที่จะทำให้คุณใช้งาน Pivot Table ได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วขึ้นอย่างมหาศาล

3. การทำงานเกี่ยวกับ Analytics
ใครต้องวิเคระาห์ข้อมูลบ่อยๆ บทเรียนจะช่วยคุณได้มาก เพราะจะมีเนื้อหาตั้งแต่การใช้ Excel Quick Analysis Tools, การหาผลลัพท์แบบอัตโนมัติภายใตเงื่อนไขที่เรากำหนดด้วยData Tables, การเชื่อมต่อและดัดแปลงข้อมูล (Tranform Data) ด้วย Power Query และบทเรียนอื่นๆ ที่จะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทดลองเรียนฟรี

5.1 วิธีการตรึงตำแหน่งและขนาดของ Chart ไม่ให้ใครมาขยับ
5.2 วิธีการที่จะไม่ให้คนอื่นเห็นข้อมุลที่ใช้ทำ Chart
5.3 การสร้างแผนที่ Filled Maps เพื่อเป็น Visualization (Excel 2016+ or Office 365)
5.4 ปรับแต่ง Charts อย่างไรให้สื่อความหมาย
5.5 เพิ่ม Sparklines เพื่ออธิบายข้อมุลได้ชัดขึ้น
5.6 สร้าง Chart สไตล์ของเราเองด้วย Chart Templates
5.7 สร้าง Excel Heat Maps ด้วย Color Scales
5.8 วิเคราะห์การกระจายของข้อมูลด้วย Histograms Chart
5.9 การสร้าง Gauge Charts เพื่อเป็น Visual Control ข้อมูล
5.10 การสร้างไฮไลท์ Time Periods ด้วย Combo Charts
5.11 การกำหนด Chart Data Source ให้ Dynamic
5.12 การใช้ Form Controls เพื่อสร้าง Interactive Chart
5.13 การสลับค่าแกน X จากมากไปน้อย จากน้อยไปมาก
5.14 การสร้างแผนภูมิแบบ Pictogram
5.15 การตกแต่ง Chart ด้วย Smoothed Line และ Display Unit
6.1 การใช้งาน Pivot Table Field List
6.2 การใช้งาน Autofit Column Width
6.3 แสดง Pivot Table ใน Outline และ Tabular Layouts
6.4 การนับจำนวน ความถี่ อย่างรวดเร็วด้วย Pivots Tables
6.5 การจัดกลุ่มวันที่ อย่างรวดเร็วด้วย Pivot Tables
6.6 การ Filters ข้อมูลหลายเงื่อนไขใน Pivot Table
6.7 การจัดกลุ่มและแบ่งช่วงของข้อมูล ได้ง่ายๆ ด้วย Pivot Tables
6.8 การคำนวณค่าทางสถิติ อย่างง่ายดาย ด้วย Value Calculations
6.9 การจัดการ Errors และ Empty Items
6.10 Visual Filter ข้อมูลอย่างเหนือชั้นด้วย Slicers และTimelines
6.11 การสร้าง Visual ข้อมูลขั้นสูงด้วย Conditional Formatting
6.12 เมื่อเผลอลบ Pivot Table Source Data เราจะกู้คืนอย่างไร
6.13 การปรับแต่ง Sort Lists ไว้ใช้งานเอง
6.14 การจัดการ Solve Order และ List Formula Reports
6.15 การแยกข้อมูลออกเป็น Sheet ตามกลุ่มทีสนใจ อย่างรวดเร็ว
6.16 สร้างรายงานสรุปอย่างรวดเร็วด้วย Recommended Pivot Table
7.1 รู้จักกับ Excel Quick Analysis Tools
7.2 การหาผลลัพท์ว่าเป็นเท่าไร เมื่อสมมุติสถานการณ์ว่ามีปัจจัยนำเข้าเปลี่ยนไป ด้วย Scenario Manager
7.3 การหาปัจจัยนำเข้าเป็นเท่าไร จากการระบุผลลัพท์ที่ต้องการ ด้วย Goal Seek
7.4 การ Forecasts เบื้องต้นด้วย Excel
7.5 การหาผลลัพท์แบบอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขที่เรากำหนดด้วย Data Tables
7.6 การเชื่อมต่อและดัดแปลงข้อมูล (Transform Data) อย่างง่ายดายด้วย Power Query
7.7 การสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relational Data Models) เพื่อใช้ทำ Pivot Tables Report
7.8 การใช้งาน Solver
7.9 แนะนำเครื่องมือ Excel Analysis ToolPak

ผู้สอน

ศรัทธา สุวรรณชาตรี

● ปริญญาโท สาขา MIT มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
● ปี 2544–ปัจจุบัน บริหารและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ ERP ของโรงงานอุตสาหกรรม Frozen Food มามากกว่า 20 ปี
● วิทยากร, Inhouse-Training Data Visualization, Advance Excel, PowerPoint Design ให้กับหน่วยงาน, ผู้ประกอบการ
● หลักสูตร eDIT รุ่นที่ 1 : Executive Program in Digitalization Industryof Thailand , ICTI สภาอุตสาหกรรม
● หลักสูตร Smart Factory Big Data Analytics
● หลักสูตร System Integration
● หลักสูตร Data Storytelling with Tablea

ติดต่อเรา

error: เนื้อหาได้รับการป้องกัน !!