ลดราคา!

Market Maker by PSO

Market Maker by PSO

“การตลาดออนไลน์ ที่มากกว่าการยิงแอด!”

คอร์สสอนยิงแอด ที่ออกแบบมาให้ได้มากกว่าการยิงแอด ทำให้คุณสามารถยิงแอดได้ทั้ง Google และ Facebook ในแบบที่เหนือกว่าคนอื่น เพราะเราจะสอนคุณทำแผนการตลาด ด้วย “Way Model” ที่เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของคุณ ณ ที่ใช้งานจริงมาแล้ว จนทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง ได้สูงถึง 300 ล้านบาท ในระยะเวลา 1 ปี รวมถึงเคล็ดลับการทำคอนเทนต์ให้ได้ลูกค้าพร้อมซื้อ ผ่านการอธิบายที่ละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน สามารถทำตามได้เลย ไม่ว่าธุรกิจขนาดไหน ก็สามารถเข้าใจได้ใน 8 บทเรียนที่อัดแน่นความรู้

Original price was: ฿8,700.00.Current price is: ฿2,900.00.

Market Maker by PSO

Category

คำอธิบาย

Market Maker by PSO

รูปแบบคอร์ส

✔️ คอร์สออนไลน์

————————————————-

“การตลาดออนไลน์ ที่มากกว่าการยิงแอด!”

คอร์สสอนยิงแอด ที่ออกแบบมาให้ได้มากกว่าการยิงแอด ทำให้คุณสามารถยิงแอดได้ทั้ง Google และ Facebook ในแบบที่เหนือกว่าคนอื่น เพราะเราจะสอนคุณทำแผนการตลาด ด้วย “Way Model” ที่เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของคุณ ณ ที่ใช้งานจริงมากแล้วจนทำให้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งได้สูงถึง 300 ล้านบาท ในระยะเวลา 1 ปี รวมถึงเคล็ดลับการทำคอนเทนต์ให้ได้ลูกค้าพร้อมซื้อ ผ่านการอธิบายที่ละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน สามารำทำตามได้เลย ไม่ว่าธุรกิจขนาดไหน ก็สามารถเข้าใจได้ใน 8 บทเรียนที่อัดแน่นความรู้

เนื้อหา Online Course

Unit 1 – WAY Model of Success
Unit 2 – W1 – Marketing Research คือ?
Unit 3 – W2 – Marketing Framework
Unit 4 – A1 – Agile Content Marketing
Unit 5 – A2 – Agile Advertising
Unit 6 – Y1 – แนวคิดการกำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง
Unit 7 – Y2 – ตัวอย่างรูปแบบการวัดผล
Unit 8 – Workshop

 

พร้อม Workshop ส่งท้าย เพื่อวัดผลความรู้ ให้คุณสามารถประเมินตัวเองว่า สามารถนำไปใช้จริงได้หรือไม่ หากยังไม่มั่นใจ คุณสามารถเรียนซ้ำได้ ตลอดเวลา!

error: เนื้อหาได้รับการป้องกัน !!